პოლიტიკა › არჩევნები | თბილისი

გაიგე რა ისჯება კანონით წინასარჩევნო პერიოდში

გაიგე რა ისჯება კანონით წინასარჩევნო პერიოდში
გაიგე რა ისჯება კანონით წინასარჩევნო პერიოდში

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს "ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა".

პროექტის ფარგლებში მომზადდება სოციალური რგოლები,რომელიც მიზნად ისახავს მოქალაქეთა გათვიცნობიერებას არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებში, თვითმმართვლეობის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებსა და სხვა სიახლეებში.

წყარო: სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)

ვიდეო