პოლიტიკა › არჩევნები | საქართველო

12 ივლისს თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური დაინიშნა

12 ივლისს თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური დაინიშნა
12 ივლისს თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური დაინიშნა

12 ივლისს ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების - თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისთვის მეორე ტური დაინიშნა.

წყარო: ცენტრალური საარჩევნო კომისია