ეკონომიკა | თბილისი

SBA კონფერენცია 'ბიზნესი და განათლება'

SBA კონფერენცია 'ბიზნესი და განათლება'
SBA კონფერენცია 'ბიზნესი და განათლება'

საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA და საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია, აწყობენ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე “ბიზნესი და განათლება: პრობლემები და პერსპექტივები“.

14 მაისს კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ პროფესორ-მასწავლებლებს, ბიზნესის წარმომადგენლებს და დოქტორანტებს.

15 მაისს კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია განათლების ყველა საფეხურის სტუდენტს, გარდა დოქტორანტებისა.

ვრცელი ინფორმაციისთვის იხილეთ სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

წყარო: საქართველოს ბიზნესის აკადემია

ფოტო

SBA კონფერენცია 'ბიზნესი და განათლება'
SBA კონფერენცია 'ბიზნესი და განათლება'