ეკონომიკა | თბილისი

კონფერენცია 'ენერგეტიკაში ახალგაზრდა ინჟინრების როლი'

ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის დარბაზი - აშშ-ს საერთასორისო განვითარების სააგენტოს „ჰიდროგენერაციისა და ენერგეტიკის დაგეგმვის პროექტი“ (USAID – HPEP) და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ინიციატივით კონფერენცია: „ახალგაზრდა ინჟინრების როლი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარებაში“ გაიმართება.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო