ეკონომიკა | თბილისი

თბილისის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

თბილისის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გაიმართება.

თემა: თბილისის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო