ეკონომიკა | თბილისი

ციფრული მაუწყებლობის, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიების მისაღებად მოსამზადებელი სხდომა

კომუნიკაციების კომისიაში, ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიების მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით მოსამზადებელი სხდომა გაიმართება.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო