ეკონომიკა | თბილისი

საერთაშორისო კონფერენცია

საერთაშორისო კონფერენცია
საერთაშორისო კონფერენცია

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში საფინანსო-საინვესტიციო პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი გამართავს საერთაშორისო კონფერენციას: 'თანამედროვე მეცნიერება: პრობლემები, პროგნოზები და პერსპექტივები'.

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა