ეკონომიკა | თბილისი

ევროკავშირ - საქართველოს ბიზნესსაბჭოს (EUGBC) პრესკონფერენცია

ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს (EUGBC) პრესკონფერენცია გაიმართება.

თემა: EUGBC-სა და საქართველოში მოქმედი ბიზნესკომპანიების ოფიციალური ვიზიტი ბრიუსელში.

მისამართი: ზანდუკელის ქ.N#3

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო