ეკონომიკა | თბილისი

'მომსახურების ხარისხი კომერციულ ბანკებში' კვლევის წარდგენა

"დოქტრინა ბიზნეს რევიუ" სარეიტინგო კვლევას თემაზე "მომსახურების ხარისხი კომერციულ ბანკებში" წარმოადგენს.

მისამართი: რუსთაველის გამზ. #23, III სართ.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო