კულტურა › ფესტივალი | ბათუმი

ბათუმის მუსიკალური ფესტივალი

ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრში მუსიკალური ფესტივალი ”ბათუმური გაზაფხულის” ფარგლებში კლასიკური მუსიკის კონცერტი გაიმართება.

წყარო: აჭარის ა.რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო