კულტურა › ფესტივალი | ბათუმი

ფესტივალი არტ გენი ბათუმში

ფესტივალი არტ გენი ბათუმში
ფესტივალი არტ გენი ბათუმში

ფესტივალი არტ გენის ფარგლებში, 26 ივლისს:

18:30 - 22:00 ფოლკლორი აჭარა

22:00 დასკვნითი კონცერტი ნინო ქათამაძე

წყარო: ბათუმის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი