კულტურა › ფესტივალი | ბათუმი

ბათუმის ხელოვნების ცენტრი, ჯგუფი 'ბანი'

ბათუმის ხელოვნების ცენტრი, ჯგუფი 'ბანი'
ბათუმის ხელოვნების ცენტრი, ჯგუფი 'ბანი'

ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში, მუსიკალური ფესტივალი 'ბათუმური გაზაფხული' წარმოგიდგენთ, ეთნომუსიკის საღამოს ჯგუფი 'ბანი'-ს მონაწილეობით.

ბათუმის ხელოვნების ცენტრი , ოდისეი დიმიტრიადის ქ. №1 ტელ: 27-62-40

წყარო: აჭარის ა.რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო