კულტურა › გამოფენა | თბილისი

ფოტოჟურნალისტ სერგო ედიშერაშვილის ფოტოგამოფენა

 ფოტოჟურნალისტ სერგო ედიშერაშვილის ფოტოგამოფენა
ფოტოჟურნალისტ სერგო ედიშერაშვილის ფოტოგამოფენა

ბათუმში ჩატარდება მუსიკალური ფესტივალი ”ბათუმური გაზაფხული”, რმლის ორგანიზატორია: ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი.

”ბათუმური გაზაფხულის” ფარგლებში მოეწყობა ფოტოჟურნალისტ სერგო ედიშერაშვილის ფოტოგამოფენა – "მოგზაურობა აჭარაში".

მისამართი: ოდისეი დიმიტრიადის ქ. №1.

წყარო ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი

ფოტო

 ფოტოჟურნალისტ სერგო ედიშერაშვილის ფოტოგამოფენა
ფოტოჟურნალისტ სერგო ედიშერაშვილის ფოტოგამოფენა