კულტურა › გამოფენა | თბილისი

ნუგზარ მანჯაფარაშვილი პერსონალური გამოფენა

ნუგზარ მანჯაფარაშვილი პერსონალური გამოფენა
ნუგზარ მანჯაფარაშვილი პერსონალური გამოფენა

"არტ ავენიუ" გიწვევთ ნუგზარ მანჯაფარაშვილი - პერსონალურ გამოფენაზე.

წყარო: არტ ავენიუ

ფოტო

ნუგზარ მანჯაფარაშვილი პერსონალური გამოფენა
ნუგზარ მანჯაფარაშვილი პერსონალური გამოფენა
ნუგზარ მანჯაფარაშვილი პერსონალური გამოფენა
ნუგზარ მანჯაფარაშვილი პერსონალური გამოფენა
ნუგზარ მანჯაფარაშვილი პერსონალური გამოფენა
ნუგზარ მანჯაფარაშვილი პერსონალური გამოფენა