კულტურა › გამოფენა | ბათუმი

ბათუმის ხელოვნევის მუზეუმში, მამუკა მიხელაშვილის გამოფენა

მამუკა მიხელაშვილის გამოფენა
მამუკა მიხელაშვილის გამოფენა

აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ფინანსური მახრაჭერით ბათუმის ხელოვნევის მუზეუმში მამუკა მიხელაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიმართება.

წყარო: აჭარის ა.რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო May 8

ფოტო

მამუკა მიხელაშვილის გამოფენა
მამუკა მიხელაშვილის გამოფენა