კულტურა › გამოფენა | ბათუმი

ამირიკული უნივერსიტეტების ყოველწლიური რეგიონალური გამოფენა

ამირიკული უნივერსიტეტების ყოველწლიური რეგიონალური გამოფენა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტში.

გამოფენის ორგანიზატორები და მხარდამჭერები არიან:

საერთაშორისო განათლების ცენტრი.

აშშ - ის საელჩო საქართველოში.

მის: ბატუმი, ნინოშვილის ქ. #35, უნივერსიტეტის ფოიე.

წყარო: აშშ - ის საელჩო საქართველოში