განათლება | საქართველო

დირექტორთა შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ეტაპის მეორე ნაწილის გრაფიკი

დირექტორთა შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ეტაპის მეორე ნაწილის გრაფიკი
დირექტორთა შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ეტაპის მეორე ნაწილის გრაფიკი
წარმოგიდგენთ დირექტორთა შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ეტაპის მეორე ნაწილის (გასაუბრების) გრაფიკს მიმდინარე წლის 14-15 ივლისისათვის. გთხოვთ, იხილოთ მიბმული ფაილი.

დარჩენილი კონკურსანტების გასაუბრების განრიგი გამოქვეყნდება ეტაპობრივად.

წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო