განათლება | თბილისი

მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საქართველოს ბიზნესის აკადემიაში

მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საქართველოს ბიზნესის აკადემიაში
მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საქართველოს ბიზნესის აკადემიაში

საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

ადგილები შეზღუდულია.

წყარო: საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA