განათლება | თბილისი

მკვლევარი-სტაჟიორები, მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და ვიზუალური კომუნიკაციისთვის

მკვლევარი-სტაჟიორები, მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და ვიზუალური კომუნიკაციის პროექტებისთვის
მკვლევარი-სტაჟიორები, მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და ვიზუალური კომუნიკაციის პროექტებისთვის

ჯამპსტარტ ჯორჯია ეძებს ენერგიულ, დამოუკიდებელ და მოტივირებულ მკვლევარ-სტაჟიორებს, რომლებიც დაეხმარებიან ჯამპსარტის გუნდს მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და ვიზუალური კომუნიკაციის პროექტების განხორციელებაში.
სტაჟიორები მონაწილეობას მიიღებენ:

  • მონაცემების მოძიებასა და ანალიზში;
  • ინტერაქტიული და სტატიკური ვიზუალიზაციების კონცეფციების შექმნაში (ნიმუშები: FERADI.INFO/VISUALIZATIONS);
  • მულტიმედია ამბების დაგეგმვასა და შექმნაში (ნიმუშები: STORYBUILDER.JUMPSTART.GE);
  • სარედაქციო შეხვედრების დროს იდეების განხილვებში (ნიმუშები:HTTP://FERADI.INFO/EN/IDEAS);
  • საჭიროებიდან გამომდინარე, ჯამპსტარტ ჯორჯიას სხვადასხვა პროექტისა და ღონისძიების განხორციელებაში.
  • მოთხოვნები:
  • საქართველოში, სამხრეთ კავკასიასა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ცოდნა და ინტერესი;
  • ახალი უნარ-ჩვევების ათვისების სურვილი და შესაძლებლობა;
  • მონაცემებთან მუშაობის სურვილი და შესაძლებლობა;
  • ინგლისურის კარგი ცოდნა.

სტაჟიორები თავდაპირველად გაივლიან მოკლე ტრენინგს, ხოლო სტაჟირების განმავლობაში ისარგებლებენ ჯამპსტარტის გუნდის წევრების მენტორობით.
სტაჟირების ხანგრძლივობა: 4 თვე (1 აგვისტო - 30 ნოემბერი); 25-40 საათი კვირაში.
სტაჟირება არ არის ანაზღაურებადი. დაინტერესებულმა კანდიდატებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო განაცხადის ფორმა 2014 წლის 22 ივლისამდე.

წყარო: ჯამპსტარტ ჯორჯია

ფოტო