განათლება | საქართველო

დირექტორთა კონკურსის მეორე ნაწილის გრაფიკი (16, 17 და 18 ივლისი)

დირექტორთა კონკურსის მეორე ნაწილის გრაფიკი (16, 17 და 18 ივლისი)
დირექტორთა კონკურსის მეორე ნაწილის გრაფიკი (16, 17 და 18 ივლისი)

წარმოგიდგენთ დირექტორთა შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ეტაპის მეორე ნაწილის (გასაუბრების) გრაფიკს მიმდინარე წლის 16, 17 და 18 ივლისისათვის. გთხოვთ, იხილოთ მიბმული ფაილი.

დარჩენილი კონკურსანტების გასაუბრების განრიგი გამოქვეყნდება ეტაპობრივად.

წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო