განათლება | საქართველო

მოლაშქრეთა კლუბი იეტის თვითგადარჩენის საწყისი კურსი

მოლაშქრეთა კლუბი იეტის თვითგადარჩენის საწყისი კურსი
მოლაშქრეთა კლუბი იეტის თვითგადარჩენის საწყისი კურსი

მოლაშქრეთა კლუბი იეტი, თვის ბოლოს გთავაზობთ თვითგადარჩენნის საწყის კურსს. კურსის ღირებულება 20 ლარია.
ყველა წამომსვლელი უზრუნველყოფილი იქნება ტრანპორტით, საკვებით და კარვებით.

თქვენ შეისწავლით:

1 - თვითგადარჩენისათვის მომზადება

 • შიშის და სტრესის დაძლევა
 • მენტალური მზადყოფნა
 • სიტუაციის სწორი შეფასება
 • ინიციატივის გამოჩენა
 • არსებული ცოდნის მაქსიმალური გამოყენება
 • მოქმედების გეგმის დასახვა

2 - თვითგადარჩენისთვის საჭირო მინიმალური ნივთები

 • თვითგადარჩენის ნაკრები
 • თავდაცვითი იარაღის დამზადება

3 - ცეცხლის დანთება

 • კოცონის სახეობები
 • ცეცხლის დანთება არატრადიციული მეთოდით.

4 - თავშესაფრის მოწყობა

 • თავშესაფრის სახეობები
 • თავშესაფრის სახეობის შერჩევა სიტუაციიდან გამომდინარე

5 - ჰორიზონტის მხარეების დადგენა (ადგილმდებარეობის განსაზღვრა, გზის გაგნება)

 • ადგილზე ორიენტირება ციური მნათობებით
 • ორიენტირება ადგილობრივი საგნების ნიშანთვისებებით

6 - წყლის და საკვების მოპოვება

 • წყალი
 • წყლის საჭირო რაოდენობის განსაზღვრა
 • წყლის მოპოვების შესაძლებლობის განსაზღვრა და მათი მოპოვება
 • წყალის სახეები ბუნებაში
 • წყლის გაწმენდის ხერხები
 • საკვები
 • საკვების არსებული მარაგის შეფასება
 • საკვების საჭირო რაოდენობის განსაზღვრა
 • ხელუხლებელი მარაგი
 • ცხოველური და მცენარეული საკვების მოპოვება
 • საკვებად გამოსადეგი მცენარეების შერჩევა
 • სანადირო მახეები დაგება, სანადირო იარაღის დამზადება

7 - პირველადი საველე სამედიცინო დახმარება

კურსის წარმატებით დამთავრების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი.

წყარო: მოლაშქრეთა კლუბი იეტი

ფოტო

მოლაშქრეთა კლუბი იეტის თვითგადარჩენის საწყისი კურსი
მოლაშქრეთა კლუბი იეტის თვითგადარჩენის საწყისი კურსი
მოლაშქრეთა კლუბი იეტის თვითგადარჩენის საწყისი კურსი
მოლაშქრეთა კლუბი იეტის თვითგადარჩენის საწყისი კურსი
მოლაშქრეთა კლუბი იეტის თვითგადარჩენის საწყისი კურსი
მოლაშქრეთა კლუბი იეტის თვითგადარჩენის საწყისი კურსი