განათლება | საქართველო

დამდეგი სასწავლო წლისათვის გარემონტდება და აშენდება ახალი სკოლები

დამდეგი სასწავლო წლისათვის გარემონტდება და აშენდება ახალი სკოლები
დამდეგი სასწავლო წლისათვის გარემონტდება და აშენდება ახალი სკოლები

ახალი სასწავლო წლისათვის, საქართველოში რამდენიმე ასეული სკოლა გარემონტდება და ახალი სკოლები აშენდება.

ყველა საჯარო სკოლის მშენებლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის N41 დადგენილების შესაბამისად მიმდინარეობს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური პირობების უზრუნველყოფას გულისხმობს. ყველა მშენებარე სკოლაში სრულად არის გათვალისწინებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) პირების მოთხოვნები და საჭიროებები.

წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ფოტო

დამდეგი სასწავლო წლისათვის გარემონტდება და აშენდება ახალი სკოლები
დამდეგი სასწავლო წლისათვის გარემონტდება და აშენდება ახალი სკოლები