განათლება | თბილისი

ინტელექტუალური კონკურსის 'ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას' ფინალი

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის დარბაზში ინტელექტუალური კონკურსის "ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას" ფინალი გაიმართება.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო