განათლება | თბილისი

ახალგაზრდა მსჯავრდებულთა მასწავლებლის ვაკანსიაზე ცხადდება 2 კონკურსი

ახალგაზრდა მსჯავრდებულთა მასწავლებლის ვაკანსიაზე ცხადდება 2 კონკურსი
ახალგაზრდა მსჯავრდებულთა მასწავლებლის ვაკანსიაზე ცხადდება 2 კონკურსი

"არასრულწლოვანი და ახალგაზრდა მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამის" ფარგლებში ცხადდება 2 კონკურსი მასწავლებლის ვაკანსიაზე:

  1. ხეზე კვეთა, ხის მხატვრული დამუშავების სწავლება
  2. დებატების სწავლება

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა საკონკურსო განაცხადების შევსება და საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში.

ინფორმაციისთვის იხილეთ 'კონკურსი'

წყარო: სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო