გარემო | თბილისი

მწვანეთა მოძრაობის შეხვედრა, ლილოს ნაგავსაყრელის თემაზე

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ოფისში შეხვედრა გაიმართება. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები - საქართველოს მიერ განხორციელებული პროექტის "ლილოს ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის შედეგად გამოწვეული პრობლემების შესწავლა - შეფასების" შესახებ.

მისამართი: მუხაძის ქ. #16

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო