ჯანდაცვა | საქართველო

'სოფლის ექიმის' სახელმწიფო პროგრამა გრძელდება

'სოფლის ექიმის' სახელმწიფო პროგრამა გრძელდება
'სოფლის ექიმის' სახელმწიფო პროგრამა გრძელდება

იმერეთის რეგიონის 215 სოფლის ექიმს სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვილი ექიმის ჩანთა გადაეცა

ექიმის ჩანთა მოიცავს

გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისთვის საჭირო მედიკამენტებს და სამედიცინო დანიშნულების საგნებს

ასევე შემდეგ დოკუმენტებს

  • ფორმა 100
  • ამბულატორიული ბარათი
  • რეცეპტი
  • ლაბ. გამოკვლევების ჟურნალი
  • პაციენტის რეგისტრაციის ჟურნალი
  • ბინაზე გამოძახების ჟურნალი

წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ფოტო

'სოფლის ექიმის' სახელმწიფო პროგრამა გრძელდება
'სოფლის ექიმის' სახელმწიფო პროგრამა გრძელდება