მეცნიერება › კონფერენცია | თბილისი

სტუდენტური კონფერენცია: 'სტუდენტური გამოწვევები'

სტუდენტური კონფერენცია: 'სტუდენტური გამოწვევები'
სტუდენტური კონფერენცია: 'სტუდენტური გამოწვევები'

ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა "ISIE" - ის მიერ ორგანიზებულ სტუდენტურ კონფერენციაზე გიწვევთ.

კონფერენციის თემა: სტუდენტური გამოწვევები.

ხშირია შემთხვევა, როდესაც სტუდენტის მოლოდინები და მოთხოვნები არ ემთხვევა რეალობას, რაც არაერთ სტუდენტში იწვევს იმედგაცრუებასა და სწავლაზე გულის აცრუებას. აღნიშნული საკითხის სიმწვავიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ სტუდენტური კონფერენცია ჩატარდეს ისეთი აქტუალური და პრობლემატური საკითხის შესახებ, როგორიცაა საუნივერსიტეტო გარემო და სტუდენტის მოთხოვნა - მოლოდინები.

ნაშრომი უნდა მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს:

• სტუდენტის მოლოდინები და საუნივერსიტეტო რეალობა

• სტუდენტის მოთხოვნები და უნივერსიტეტის გარემო - რესურსები

• უნივერსიტეტში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

იხილეთ ვრცლად სტუდენტური კონფერენცია

წყარო: აიესაი