მეცნიერება › კონფერენცია | თბილისი

სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამეცნიერო კონფერენციის გამარჯვებულს 'გაბუნია და პარტნიორები' ჯილდოს გადასცემს

სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამეცნიერო კონფერენციის გამარჯვებულს 'გაბუნია და პარტნიორები' ჯილდოს გადასცემს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამეცნიერო კონფერენციის გამარჯვებულს 'გაბუნია და პარტნიორები' ჯილდოს გადასცემს

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის ერთ-ერთ გამარჯვებულს (კერძო სამართლის მიმართულებით) იურიდიული ფირმა "გაბუნია და პარტნიორები" ერთჯერად ფულად ჯილდოს გადასცემს.

თსუ-ის მეორე კორპუსი, იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო