მეცნიერება › კონფერენცია | თბილისი

საუნივერსიტეტო კონფერენცია 'აკადემიური განათლება და ტექნოლოგიები 21 საუკუნეში'

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი და გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სტუდენტთა მეორე გაერთიანებულ საუნივერსიტეტო კონფერენციას - „აკადემიური განათლება და ტექნოლოგიები 21 საუკუნეში“ გამართავენ.

მისამართი: ნინოშვილის N 55

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო