მეცნიერება › კონფერენცია | თბილისი

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 'სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა' გაიხსნება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა" გაიხსნება.

მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. №1, თსუ-ის პირველი კორპუსი, 107-ე აუდიტორია

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო