მეცნიერება › კონფერენცია | თბილისი

კონფერენცია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში

კონფერენცია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში
კონფერენცია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში

ისტორიკოს ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილის დაბადების 90 წლისთავთან დაკავშირებით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აწყობს სამეცნიერო კონფერენციას.
 
კონფერენცია ჩატარდება 2014 წლის დეკემბერში.
 
სამეცნიერო კონფერენციის ძირითადი თემატიკაა:

  • წყაროთმცოდნეობა-დიპლომატიკა
  • ისტორიოგრაფია
  • პალეოგრაფია-ეპიგრაფიკა
  • არქივთმცოდნეობა

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ, 2014 წლის 30 ივნისამდე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოში წარმოადგინოთ მოხსენების სათაური და თეზისები (მაქსიმუმ 2 გვერდი. თეზისები დაიბეჭდება).

ავტორი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

წყარო: Knowledge is Power