კულტურა › კონცერტი | თბილისი

მანანა დოიჯაშვილის "კლასის კონცერტი"

მანანა დოიჯაშვილის "კლასის კონცერტი"
მანანა დოიჯაშვილის "კლასის კონცერტი"

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გაიმართება მანანა დოიჯაშვილის "კლასის კონცერტი"

პროგრამის ეტიუდები

 • გრიგი
 • ლისტი
 • დებიუსი
 • რახმანინოვი
 • სკრიაბინი
 • პროკოფიევი
 • სტრავინსკი
 • ლიგეტი
 • კაპუსტინი
 • ზ. ნადარეიშვილი

მონაწილეები

 • მარიამ მუჩიაშვილი
 • კოკი მახარაძე
 • ნინო ბიწაძე
 • მარიამ მეძმარიაშვილი
 • გიორგი ტაბატაძე
 • გვანცა ჩიხლაძე
 • გიორგი საჯაია
 • ირმა გიგანი

დასწრება თავისუფალია

წყარო: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

ფოტო

მანანა დოიჯაშვილის "კლასის კონცერტი"
მანანა დოიჯაშვილის "კლასის კონცერტი"