კულტურა › კონცერტი | თბილისი

კამერული მუსიკის კონცერტი - მალერი, პროკოფიევი, შოსტაკოვიჩი

კამერული მუსიკის კონცერტი - მალერი, პროკოფიევი, შოსტაკოვიჩი
კამერული მუსიკის კონცერტი - მალერი, პროკოფიევი, შოსტაკოვიჩი

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გაიმართება კამერული მუსიკის კონცერტი.

მონაწილეობენ:

  • სოფიო ხოჭაძე (ფ-ნო)
  • მარი კასრაძე (ვიოლინო)
  • სურენ კირაკოსიანი (ალტი)
  • ლიკა ხორბალაძე (ფ-ნო)
  • ნიკა ბარათელი (ვიოლინო)
  • სოფიო კოჭლამაზიშვილი (ფ-ნო)
  • თემურ ჯაიანი (ვიოლინო)

კონცერტში მონაწილეობენ:

  • ქეთევან კასრაძე (ჩელო)
  • მინდია ჟღენტი (ჩელო)

ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი: ნანა ლესელიძე

პროგრამაშია: მალერი, პროკოფიევი, შოსტაკოვიჩი

დასწრება თავისუფალია

წყარო: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

ფოტო

კამერული მუსიკის კონცერტი - მალერი, პროკოფიევი, შოსტაკოვიჩი
კამერული მუსიკის კონცერტი - მალერი, პროკოფიევი, შოსტაკოვიჩი