კულტურა | თბილისი

კონკურსი 'მომავლის მწერალი'

კონკურსი 'მომავლის მწერალი'
კონკურსი 'მომავლის მწერალი'

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ტარდება კონკურსი 'მომავლის მწერალი'.

კონკურსის მიზანია გამოვლინდეს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები.

იგეგმება კონკურსანტების ნამუშევრებით კრებულის გამოცემა.

წყარო: კულტურის სამინისტრო

ფოტო

კონკურსი 'მომავლის მწერალი'
კონკურსი 'მომავლის მწერალი'