კულტურა | თბილისი

ხელნაწერების დიგიტალური ვერსიები, კულტურისა სამინისტროსა და ეროვნულ ბიბლიოთეკას გადაეცემა

უძველესი ქართული ხელნაწერების ციფრული ვერსიები
უძველესი ქართული ხელნაწერების ციფრული ვერსიები

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დიდ დარბაზში, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონსტანტინე სურგულაძე, ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკიდან ჩამოტანილ უძველესი ქართული ხელნაწერების დიგიტალურ ვერსიებს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას გადასცემს.

მისამართი: გუდიაშვილის ქ. №7

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო