კულტურა | თბილისი

ეროვნული არქივის აუდიოსტუდიაში ლიტერატორი თამაზ კვაჭანტირაძე საკუთარ წერილებსა და ესეებს ჩაწერს

ეროვნული არქივის აუდიოსტუდიაში ლიტერატორი თამაზ კვაჭანტირაძე საკუთარ წერილებსა და ესეებს ჩაწერს. ჩანაწერები ეროვნული არქივის ფონოგანყოფილებაში შეინახება.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. 1

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო