კულტურა | თბილისი

საჯარო დისკუსია - რეგიონული თანამშრომლობის პრესპექტივები აზერბაიჯანს, საქართველოს, სომხეთსა და თურქეთს შორის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საჯარო დისკუსია გაიმართება.

თემა: რეგიონული თანამშრომლობის პრესპექტივები აზერბაიჯანს, საქართველოს, სომხეთსა და თურქეთს შორის.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო