კულტურა | თბილისი

ზურაბ კიკნაძის საჯარო ლექცია

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება ზურაბ კიკნაძის საჯარო ლექცია "გილგამეშიანი": ძველი შუამდინარული ეპოსი".

დასწრება თავისუფალია

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა