კულტურა | თბილისი

ლექცია - 'ძველი საქართველო და ანტიკური სამყარო'

ლექცია - 'ძველი საქართველო და ანტიკური სამყარო'
ლექცია - 'ძველი საქართველო და ანტიკური სამყარო'

საჯარო ლექციას სახელწოდებით 'ძველი საქართველო და ანტიკური სამყარო' მოხსენებას ქალბატონი დარეჯან კაჭარავა წაიკითხავს. ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიური ფონდების კონსერვატორი.

წყარო: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

ფოტო

ლექცია - 'ძველი საქართველო და ანტიკური სამყარო'
ლექცია - 'ძველი საქართველო და ანტიკური სამყარო'