კულტურა | საქართველო

პროექტი 'ჩემი საქართველო აქ არის'

პროექტი 'ჩემი საქართველო აქ არის'
პროექტი 'ჩემი საქართველო აქ არის'

საქართველოს რეგიონების ახალგაზრდული შემოქმედებითი კოლექტივი, სამუსიკო, სახელოვნებო, სამხატვრო სკოლების მოსწავლეები, ინსტრუმენტალური და ფოლკლორული ანსამბლები, ინდივიდუალური შემსრულებლები, შემოქმედების გაცნობა - დაახლოების და პოპულარიზაციის მიზნით, გაცვლით კონცერტებს ჩაატარებენ.

შედეგად:

რეგიონებში მცხოვრები მოსწავლე - ახალგაზრდობა გაეცნობა საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ისტორიულ ძეგლებს, კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალურ ნიმუშებს.

პროექტის ფარგლებში ესტუმრება:

მაისი:

ზუგდიდი - გორს: 15 - 16 მაისი

ოზურგეთი - სიღნაღს: 17 - 18 მაისი

ტყიბული - ადიგენს: 20 - 21 მაისი

გურჯაანი - ბაღდათს: 28 - 29 მაისი

ონი - ჩხოროწყუს: 28 - 29 მაისი

ივნისი:

ბაღდათი - გურჯაანს: 2 - 3 ივნისი

მარტვილი - თიანეტს: 4 - 5 ივნისი

სიღნაღი - ოზურგეტს: 7 - 8 ივნისი

სენაკი - ლენტეხს: 9 - 10 ივნისი

გორი - ზუგდიდს: 11 - 12 ივნისი

ახმეტა - ფოტს: 16 - 17 ივნისი

ყვარელი - ქობულეთს: 19 - 20 - 21 ივნისი

ხარაგაული - ხულოს: 26 - 27 - 28 ივნისი

წყარო: საქართველოს მთავრობა

ფოტო

პროექტი 'ჩემი საქართველო აქ არის'
პროექტი 'ჩემი საქართველო აქ არის'