კულტურა | საზღვარგარეთ

'ქართული ზეიმი' თურქეთში

'ქართული ზეიმი' თურქეთში
'ქართული ზეიმი' თურქეთში

თურქეთში, ქალაქ საქარიაში გაიმართება ღონისძიება 'ქართული ზეიმი', საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსაღნიშნავად. კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ თურქეთის ქართველები, ასევე მოწვეული სტუმრები საქართველოდან.

ორგანიზატორის შენშვნა: 'ვინაიდან 26 მაისი ორშაბათი დღეა, ღონისძიება დაიგეგმა 25 მაისს კვირა დღეს'

მსგავსი ღონისძიება პირველად 2013 წელს აღინიშნა საქარიაში (Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı).

წყარო / ორგანიზატორი: 'Marmara Gürcüleri Grubu (მარმარილოს რეგიონის ქართველთა ჯგუფი)'

ფოტო

'ქართული ზეიმი' თურქეთში
'ქართული ზეიმი' თურქეთში