განათლება › ლექცია | თბილისი

ვახტანგ კეკოშვილის ლექცია: 'ქართული ტრადიციები და თანამედროვეობა'

დავითიანნის კულტურული მემკვიდრობის კომიტეტი იწყებს საჯარო ლექციებს. ლექციაზე განხილული იქნება ტრადიცია, როგორც სოციალური ფენომენი და მასთან დაკავშირებული ასპექტები.

ლექციას წაიკითხავს სოციოლოგი ვახტანგ კეკოშვილი.

დასწრება თავისუფალია.

წყარო: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა