განათლება › ლექცია | თბილისი

შეხვედრა "რადიო იმედის" მარკეტინგის მენეჯერ რუსუდან ხაჩიძესთან

შეხვედრა "რადიო იმედის" მარკეტინგის მენეჯერ რუსუდან ხაჩიძესთან
შეხვედრა "რადიო იმედის" მარკეტინგის მენეჯერ რუსუდან ხაჩიძესთან

საჯარო ლექცია თემაზე: "მედია მარკეტინგი".

ლექციას წარუძღვება რუსუდან ხაჩიძე - "რადიო იმედის" მარკეტინგის მენეჯერი.

დასწრება თავისუფალია.

მისამართი: შოთა რუსთაველის გამზირი #23 მე - 3 სართული .

წყარო: ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევებისა და კონსულტაციების ცენტრს.

ფოტო

შეხვედრა "რადიო იმედის" მარკეტინგის მენეჯერ რუსუდან ხაჩიძესთან
შეხვედრა "რადიო იმედის" მარკეტინგის მენეჯერ რუსუდან ხაჩიძესთან