მეცნიერება | თბილისი

მეცნიერთა კრება: კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის და სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, სოფლის მეურნეობის აკადემია და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ერთობლივ ღია კრებას გამართავს, რომელიც მიეძღვნება საქართველოს მოსახლეობის კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის და სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემებს.

მისამართი: რუსთაველის გამზ. #52, V სართ. სხდომათა დარბაზი

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო