პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომა

პარლამენტში, რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი

1. საქართველოს პარლამენტის წევრების ვახტანგ ხმალაძისა დაზვიად ძიძიგურის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი: "საქართველოს ორგანულ კანონში "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ (07-3/314;13.03.14) (პირველი მოსმენა) (სავალდებულო).

მომხსენებელი: ვახტანგ ხმალაძე (საქართველოს პარლამენტის იურუდულ საკითხთა კომიტეტის თვმჯდომარე)

 2.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი "საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თობაზე“ (07-2/179, 10.03.14) (პირველი მოსმენა) (სავალდებულო)

მომხსენებელი: გივი ლომინაძე (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი)

3. საქართველოს იურიდიულ საკითხთ კომიტეტის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი "მოხალისეობის შესახებ“ (07-3/315;19.03.14) (პირველი მოსმენა) (სავალდებულო)

მომხსენებელი: ანი მიროტაძე (საქართველოს პარლამენტის წევრი)

4 საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტები: "სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, "საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" (07-2/186; 20.03.14) (პირველი მოსმენა) (სავალდებულო)

მომხსენებელი: ილია კვიტაიშვილი (სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე)

დარბაზი №303

წყარო: საქართველოს პარლამენტი