პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა

პარლამენტში, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი: "საქართველოში ნარჩენების მართვის პრობლემები და პერსპექტივები".

სათათბირო ოთახი N305

წყარო: საქართველოს პარლამენტი