პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა

დღის წესრიგი

1. საქართველოს პარლამენტის წევრის, გიორგი ცაგარეიშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონის პროექტის "გარემოს ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე - პირველი მოსმენა;

დარბაზი №307

წყარო: საქართველოს პარლამენტი