პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა

დღის წესრიგი

1. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდეგნილი საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი "საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ და საქართველოს კანონის პროექტები: "ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, "ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-დან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და "საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (07-2/151,16.01.14);

მომხსენებელი: საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე - ალექსანდრე ბარამიძე.

დარბაზი N303

წყარო: საქართველოს პარლამენტი