პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა გაიმართება.

დარბაზი №304

დღის წესრიგი

1. საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“, საქართველოს კანონის პროექტი „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, საქართველოს კანონის პროექტი „გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორაგნულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (N07-3/306, 06.02.2014) – II მოსმენა

  • ინიციატორი - საქართველოს პარლამენტის წევრები: ზ. ძიძიგური, მ. კობახიძე, ე. ბესელია, თ. კორძაია, გ. ფოფხაძე, დ. ბერძენიშვილი, ვ. ხმალაძე, გ. ბუკია, მ. ვახტანგაშვილი, შ. კიკნაველიძე, პ. კიკნაველძე, გ. გოზალიშვილი
  • მომხსენებელი - ზ. ძიძიგური
  • პასუხისმგებელი პირი - ი. დარჩიაშვილი

2. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის თანამდებობაზე წარმოდგენილი კანდიდატურების განხილვა.

წყარო: საქართველოს პარლამენტი