პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

პარლამენტისა და სახელმწიფო აუდიტის მრგვალი მაგიდა: საპარლამენტო საფინანსო კონტროლი

პარლამენტისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლებს შორის მრგვალი მაგიდა გაიმართება.

თემა: საპარლამენტო საფინანსო კონტროლი.

პარლამენტი, დარბაზი №304

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო